Om Wangensten AB i Hoverberg


OM OSS

Historia Personal Produkter Kontakta


Wangensten AB är ett dotterföretag till Wangensten AS i Valdre, Norge. Vi
har vårt säte, kontor, slakteri och fiskodling i Hoverberg. Antalet anställda varierar över tid.
Vårt produktionstillstånd är på 550 ton foder per år varav 250-300 ton går till den norska marknaden. Övrig slaktad fisk säljs till övriga aktörer på marknaden i Norge och Sverige.

Wangensten Fisk AB bildades 2011 i Svenstavik. Under kommande sommaren satte vi i tre kassar i Storsjön utanför byn Vattviken i Hoverberg. Vår verksamhet i Hoverberg är att odla, slakta och paketera fisken för transport till Valdres i Norge. Allt slaktavfall och död fisk tas tillvara för att sedan omvandla det till biobränsle.

Vårt kontor och slakteri är beläget i gamla ICA Segers lokaler och vår odling och landbas har vi i Jo-Larsviken i Vattviken 3 km norr om slakteriet.

Styrelsen för Wangensten Fisk AB med organisationsnummer 123 456 789 består av nedanstående personer.

  • Olav Wangensten Styrelseordförande/styreformann

  • Berit Wangensten Ordinarie ledamot/styremedlem

  • Even Söfteland Ordinarie ledamot/styremedlem

  • Jörn Wangensten  Ordinarie ledamot/styremedlem

  • Mette Esping revisor, Espings Revisionsbyrå AB

 

Wangensten Fisk AB Hoverberg 840 40 SVENSTAVIK Tlf: (+46) 70-660 70 95   Email post@wangensten.se organisationsnummer 556862-3036